Biopsja wątroby

Biopsja wątroby to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu małej próbki żywej wątroby, która może być przetestowana pod mikroskopem w celu rozpoznania choroby wątroby, określenia jej stadium lub kontrolowania postępów leczenia. Samo badanie jest bezbolesne, ale nieprzyjemne, gdyż po podaniu miejscowego znieczulenia, lekarz wykonuje nacięcie w powłoce skórnej, aby móc dostać się do wątroby.

Rodzaje biopsji wątroby

W zależności od tego, jakie jest podejrzenie choroby wątroby stosuje się różne metody biopsji.

Punkcja wątroby, czyli badanie przezskórne, wykonywane jest przez wbicie igły w wątrobę, a następnie poprzez ssanie wciągany jest fragment tkanki wątrobowej do strzykawki. Biopsja ta trwa bardzo krótko i nazywana jest „sekundową” bądź też „ślepą”, ponieważ pobierana jest dowolna próbka tkanki. Punkcję wykonuję się, gdy choroba zajęła całą powierzchnie tkanek wątroby (np. zapalenie, stłuszczenie wątroby) i miejsce pobrania próbki nie ma znaczenia.

Inną techniką wykonania biopsji jest wprowadzenie igły do wątroby przez brzuch lub klatkę piersiową, a tam pobranie tkanki z konkretnie chorobowo zmienionego rejonu. Tę metodę wykorzystuje się, gdy zmiany na wątrobie są ogniskowe. Lekarz przy pomocy aparatu USG lub tomografu komputerowego dokładnie określa miejsce na wątrobie, w które należy się wbić i nawigowany tymi przyrządami pobiera z chorobowo zmienionego miejsca próbkę do badania.

Laparoskopia jest obecnie rzadziej stosowanym rodzajem biopsji wątroby. Polega na wprowadzeniu pod kontrolą wzroku lekarza instrumentu z wbudowaną kamerą i źródłem światła, który pozwala dokładnie zlokalizować zmienioną chorobowo tkankę i pobrać ją do badania histopatologicznego.

W jakim celu wykonuje się biopsje wątroby?

Badanie to jest przeprowadzane w celu pobrania tkanki wątrobowej, która następnie jest oceniana pod mikroskopem w tak zwanym badaniu histopatologicznym. Pod mikroskopem sprawdza się budowę i zmiany pobranej tkanki, aby ustalić różne stany chorobowe zachodzące w wątrobie i sposoby leczenia tych chorób. Biopsja wątroby jest uzupełnieniem innych badań, które nie dostarczają lekarzowi wystarczających informacji. Badanie histopatologiczne pomaga wykryć takie schorzenia jak: ostre, podostre lub przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, hemosyderoza, czynnościowa hiperbilirubinemia i inne choroby wątroby. Biopsję stosuje się również po przeszczepie wątroby, żeby sprawdzić czy u pacjenta, który przeszedł transplantację nie następuje odrzut narządu.

Przydatne informacje na temat biopsji:

  • Biopsja wątroby jest przeprowadzana na czczo,
  • Samo badanie trwa krótko około 20 – 30 min jednak często pacjent musi spędzić w szpitalu 1-3 dni,
  • Około połowa pacjentów nie odczuwa żadnych dolegliwości po zabiegu, u niektórych pojawiają się bóle, przy oddychaniu, które mogą promieniować do prawego barku.
  • Badanie rzadko wywołuje skutki uboczne, w niektórych przypadkach (ok. 2%)  po zabiegu zdarzają się komplikacje, takie jak: krwotok wewnętrzny, podrażnienie lub żółciowe zapalenie otrzewnej, przebicie płata wątroby. Jedno na 6000 badań kończy się zgonem,
  • Na wynik biopsji czeka się około 2 tygodni, ponieważ próbka jest wysyłana do jednego z wyspecjalizowanych ośrodków w kraju, który zajmuje się jej analizą.

Kategoria: Leczenie | Dodaj komentarz

Prześlij Komentarz