Hiperbilirubinemia to stan, w którym zbyt dużo bilirubiny krąży we krwi. Prawidłowy poziom bilirubiny w organizmie człowieka określa się w przedziale  0,2 – 1,1 mg/dl (3,42 – 20,6 µmol/l).

Objawy hiperbilirubinemii

Objawem zbyt wysokiego stężenia bilirubiny we krwi jest żółtaczka, występuje wówczas zażółcenie skóry, białek oczu i błon śluzowych.

Terminem hiperbilirubinemia określa się również zespół chorób, w których głównym objawem jest podwyższony poziom bilirubiny, do chorób tych zalicza się: chorobę Gilberta, fizjologiczną żółtaczkę noworodków, zespół Criglera-Najjara, Zespół Dubin-Johnsona.

Leczenie hiperbilirubinemii

Hiperbilirubinemia jest objawem związanym zazwyczaj z niedoczynnością lub chorobą wątroby, zatem leczenie polega głownie na leczeniu choroby, która hiperbilirubinemię wywołała. Należy tutaj wspomnieć, iż u noworodków i kobiet w ciąży podwyższony poziom bilirubiny występuje naturalnie.