Funkcje wątroby

Wątroba jest największym narządem układu trawiennego, który odpowiada za liczne i niezwykle istotne, wręcz kluczowe dla naszego życia, czynności w organizmie. Przez wątrobę musi przejść praktycznie cała krew płynąca z przewodu pokarmowego. Krew ta transportuje ze sobą wiele substancji zarówno odżywczych jak i toksycznych (środowiskowych, leki). To dlatego funkcje wątroby są bardzo zróżnicowane, między innymi stanowi ona pewien rodzaj filtru i swoistego magazynu oraz jest największym organem przemiany materii.

Wątrobie można przypisać cztery główne funkcje

Pierwszą z nich jest funkcja filtracyjna dla związków wchłoniętych z przewodu pokarmowego do krwi i dla związków uwolnionych do krwi w innych układach i narządach. Kolejne dwie funkcje powiązane są z wydzielaniem, jedną z nich jest funkcja zewnątrzwydzielnicza charakteryzująca się powstawaniem żółci i jej wydzielaniem do dwunastnicy, a kolejną funkcja wewnątrzwydzielnicza polegająca na wydzielaniu do krwi i chłonki ich składników. Ostatnia funkcja związana jest z magazynowaniem związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Głównym funkcjom wątroby przyporządkowany jest szereg mniejszych zadań:

 • neutralizacja toksyn takich jak alkohol i inne używki,
 • zamiana aminokwasów w tłuszcze,
 • przekształcanie toksycznego amoniaku w mocznik,
 • termoregulacja ciała,
 • wytwarzanie i magazynowanie enzymów, np. heparyny,
 • produkcja żółci i wydzielanie jej do przewodów żółciowych,
 • metabolizm węglowodanów,
 • synteza cholesterolu i lipoprotein,
 • konwersja karotenu do witaminy A,
 • regulacja stężenia hormonów (np. aldosteron, adrenalina, estrogen, insulina),
 • magazynowanie rozpuszczalnych w tłuszczach witamin,
 • wytwarzanie białek osocza i czynników krzepnięcia krwi (zaburzenia krzepnięcia krwi są często związane z niewydolnością wątroby).

Poza tym wątroba człowieka przechowuje w organizmie substancje mogące być kolejny raz wykorzystane, a zbędne wydala oraz buforuje poziom glukozy we krwi. U płodu natomiast pełni funkcję krwiotwórczą.

Dowodem na to jak rozległe i ważne funkcje wątroba pełni w organizmie jest istnienie oddzielnej specjalności medycznej – hepatologii oraz specjalności lekarskiej – hepatologa. Dziedziny te zajmują się budową, czynnościami oraz dolegliwościami wątrobowymi.