Budowa wątroby

Wątroba to największy i najważniejszy gruczoł w organizmie człowieka o bardzo złożonej czynności. W budowie anatomicznej wątroby można wyróżnić dwie powierzchnie. Przeponową dzielącą się na część: przednią, prawą,
górną, tylną, oraz powierzchnię trzewną. Natomiast według tradycyjnego podziału wątrobę człowieka można także podzielić na 4 płaty:

wątroba budowa

Wątroba owcy: 1 – płat prawy, 2 – płat lewy, 3 – płat ogoniasty, 4 – płat czworoboczny, 5 – tętnica wątrobowa i żyła wrotna, 6 – wątrobowe węzły chłonne, 7 – pęcherzyk żółciowy.

  • płat prawy,
  • płat lewy,
  • płat czworoboczny,
  • płat ogoniasty.

Budowa mikroskopowa wątroby charakteryzuje się występowaniem komórek miąższowych, tak zwanych hepatocytów, komórek siateczkowo- śródbłonkowych gwiaździstych i komórek nabłonka dróg żółciowych.

Hepatocyty należą do komórek gruczołowych zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych o bardzo skomplikowanym metabolizmie. Komórki siateczkowo- śródbłonkowe gwiaździste są natomiast komórkami żernym, wychwytują one z krwi fragmenty komórek i rozpadające się krwinki czerwone, pośredniczą także w wymianie składników pomiędzy przepływającą przez zatoki krwią a hepoatocytami.